Telefonisch
reserveren of vragen:
06 30 98 47 56    

Omgeving

Formerum is een dorp gelegen op het midden van Terschelling. Het dorp heeft een open structuur van verspreid staande boerderijen, waarvan enkele tot de oudste van Terschelling behoren. Karakterestiek voor het zicht op het dorp is de Koffiemolen. Dit is dan ook meteen de enige molen op het eiland. De huidige achtkantige korenmolen die gebouwd is in 1876, verkeert in goede staat en er is tegenwoordig een koffiehuis in gevestigd.

Ten zuiden van Formerum, waar ook de Willem Barentszhoeve is gelegen, strekt zich de Formerumer polder uit. De polder bestaat uit gras en weilanden waarvan sommige nog interessante slenkenpatronen hebben die dateren van voor de aanleg van de waddendijk. De polder is rijk aan broedvogels o.a. Kievit, Grutto, Tureluur, Scholekster (Bonte Piet), Gele Kwikstaart en Veldleeuwerik.

Ten noorden van Formerum ligt het Formerumer bos, een gemengd bos aangeplant in de duinen door het Staatsbosbeheer tussen 1920 en 1930. Het duingebied ten noorden en oosten van het Formerumer bos is het natuurreservaat De Koegelwieck.